Informatie

 

Adres Sporthal

Olympiaweg 68

6225 XX  Maastricht

 

Contributie

Contributie per maand per lid( per 1/7/2015):            Bondscontributie (per jaar)*

Junioren A / B / C   16,00 47,50
Junioren A / B / C 2e in gezin  14,50 47,50
CMV  16,00 20,-
CMV 2e in gezin  14,50 20,-
Senioren recreanten  16,00 32,50
Senioren competitie  21,00 67,50

                                                                                            * in Januari te betalen

KLEDINGFONDS: ieder lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van 10 € (in februari te betalen)

Opzegging lidmaatschap (uitsluitend schriftelijk per mail aan penningmeester@vcmestreech.nl of via het contactformulier op de website)

  • Bij opzegging is tot het einde van het lopende kwartaal contributie verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bondscontributie (jaarbijdrage) verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bijdrage voor het kledingfonds verschuldigd.
  • De contributie wordt pas stopgezet per opzeggingsdatum, mits op die datum alle spullen die eigendom zijn van de vereniging (sporttas, shirt), bij de trainer zijn ingeleverd.

Bankrekeningnummer VC Mestreech

NL47 RABO 0131 3288 67 t.n.v. VC Mestreech

KVK-nummer: 14075054