Bestuur

Voorzitter
Remco Vertommen

voorzitter@vcmestreech.nl

Penningmeester
Arjen Narinx

penningmeester@vcmestreech.nl

Bankrekeningnummer VC Mestreech

NL47 RABO 0131 3288 67 t.n.v. VC Mestreech

Secretaris
Menso Fermin

secretariaat@vcmestreech.nl

Technische Zaken
Jacques Lenaerts
tc@vcmestreech.nl


Remco Vertommen
remco@vcmestreech.nl
tc@vcmestreech.nl


Scheidsrechterszaken
Remco Vertommen

scheidsrechterszaken@vcmestreech.nl


Wedstrijdsecretariaat
Remco Vertommen

wedstrijdsecretariaat@vcmestreech.nl


Andere belangrijke namen en adressen!

TC en Jeugdzaken

tc@vcmestreech.nl
jeugdzaken@vcmestreech.nl

Recreanten en materialen
Vacant

recreanten@vcmestreech.nl

Aanmeldings Formulier

Aanmeldingsformulier VC Mestreech